صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

مدل احسان ـ سپاس و مکانیزم تاثیر آن بر روابط اجتماعیمجموع: ۰

بازدید: ۲۵۱۹

مقاله

مدل احسان ـ سپاس و مکانیزم تاثیر آن بر روابط اجتماعی

ارسال شده در: 06 اسفند 1394 - 17:16 توسط عباس پسندیده

نویسنده
عباس پسندیده
نشریه
دوفصلنامه علمی تخصصی حدیث حوزه، شماره 8
سال نشر
1393
تعداد صفحات
19

چکیده مقاله احسان و سسپاس از امور مورد تاکید دین بوده و اثر غیر قابل انکاری بر بهبود روابط اجتماعی دارد. نظریه محبت در اسلام بر پایه محبت احسان است و لذا احسان از طریق جلب محبت، موجب بهبود روابط می شود. همچنین سپاس گذاری از سویی، درباره دوستان موجب افزایش رضامندی و وفاداری، و درباره دشمنان موجب اصلاح روابط می شود. و از سوی دیگر، موجب تقویت ارتباط با خدا شده و در عین حال، از همان مسیر به بهبود روابط اجتماعی نز کمک میکند. تحقیقات تجربی نیز اثر سپاس را بر بهبود خُلق افراد و افزایش شادمانی آنها اثبات کرده است. نتیجه این که، سنت احسان و سپاس می تواند عنصری اثرگذار در اصلاح و ارتقای روابط اجتماعی را به وجود آورد، خصومت ها را به عطوفت تبدیل کرد و نشاط و شادمانی را افزایش داد.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها