صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

ذهن آگاهی بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی...مجموع: ۳

بازدید: ۹۲۷۷۵

پایان نامه

ذهن آگاهی بر اساس فرهنگ اسلامی ایرانی...

ارسال شده در: 16 اسفند 1394 - 17:52 توسط عباس پسندیده

نویسنده
فاطمه حقیقت
استاد راهنما
دکتر مرادی ـ دکتر مظاهری
استاد مشاور
دکتر حنطوش زاده ـ دکتر اللهیاری
استاد داور
دکتر پسندیده ـ دکترروشن ـ دکتر طباطبایی
سال دفاع
1394
دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه تربیت مدرس

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها