صفحه شخصی عباس پسندیده (دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث)

روزنه ای به کهکشان معارف اسلامی

ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از زندگی بر اساس نظریه خیرباوریمجموع: ۰

بازدید: ۲۶۵۴

پایان نامه

ساخت و اعتباریابی مقیاس رضایت از زندگی بر اساس نظریه خیرباوری

ارسال شده در: 14 آذر 1395 - 08:49 توسط دکتر عباس پسندیده

نویسنده
سلمان قاسمی
استاد راهنما
دکتر علی دلاور
استاد مشاور
عباس پسندیده
سال دفاع
1395
دانشگاه/پژوهشگاه
دانشگاه قرآن و حدیث

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها